zengim.az
718112k-f "Axırıncı yol (Bunun mənası o dur ki, Get Özüvü Tanı)" NEW

(müəllif: Ənvər Abbasov, Samid Ağayev, Elnur Hüseynov)

718111k-f "Axırıncı yol (Ə, sən də əzilib-büzülüb danışma, kişi kimi danış!)" NEW

(müəllif: Ənvər Abbasov, Samid Ağayev, Elnur Hüseynov)

718110k-f "Axırıncı yol (Ə, bəsdirin! Durun basın bayıra! Rəis, böyük bayıra?)" NEW

(müəllif: Ənvər Abbasov, Samid Ağayev, Elnur Hüseynov)

718109k-f "Axırıncı yol ("Tvar"ın mənası o dur ki, Tək Varlıq Atadır Razılaş)" NEW

(müəllif: Ənvər Abbasov, Samid Ağayev, Elnur Hüseynov)

718078Elvin Ağayev, Çingiz Mütəllimov "P.İ.Q. (Pul, işıq, qaz) 2" NEW

(söz.: Elvin Ağayev, Çingiz Mütəllimov)

718077Elvin Ağayev, Çingiz Mütəllimov "P.İ.Q. (Pul, işıq, qaz)" NEW

(söz.: Elvin Ağayev, Çingiz Mütəllimov)

718010k-f "Axırıncı yol (Bu "suka"nın mənası o dur ki, Sən Unutma Kimdir Ana)" NEW

(müəllif: Ənvər Abbasov, Samid Ağayev, Elnur Hüseynov)

718016k-f "Axırıncı yol (Mən? Mən ölünün altındayam... Ade, yox e, çiynimdə ölü var)" NEW

(müəllif: Ənvər Abbasov, Samid Ağayev, Elnur Hüseynov)

718014k-f "Axırıncı yol (Şirin şıltaq qızam, Röyayam)" NEW

(müəllif: Ənvər Abbasov, Samid Ağayev, Elnur Hüseynov)

718013k-f "Axırıncı yol (Bəh-bəh quzudu e quzu, ə bir onun quyruğuna bax ey, körpə quzu quyruğudur)" NEW

(müəllif: Ənvər Abbasov, Samid Ağayev, Elnur Hüseynov)

718012k-f "Axırıncı yol (Eşidirsiz? Civi trasdadır, civi trasdadır...)" NEW

(müəllif: Ənvər Abbasov, Samid Ağayev, Elnur Hüseynov)

718011k-f "Axırıncı yol (Mən arvad paltarı geyinmərəm)" NEW

(müəllif: Ənvər Abbasov, Samid Ağayev, Elnur Hüseynov)

717943Məzəli "Yeni il arzusu"
717696 "Mən bankların... (2)"

(söz.: Elvin Ağayev, Çingiz Mütəllimov)

717695 "Mən bankların..."

(söz.: Elvin Ağayev, Çingiz Mütəllimov)

717623 "Dayan, dovşan, düşərsən əlimə!"
717622 "Gülüş"
717477 "Aloooo... Toydayam, eşitmirəm..."
717369Məzəli "Eşidirəm..."
717052Bozbaş Pictures "Şoşu, bəsdir, yığışdır özünü..."

(söz.: Bozbaş Pictures)

716715Bu Şəhərdə "8 Maç" "Bəs deyirlər uşağın ruzusu özündən qabaq gəlir..."
716661Bu Şəhərdə "8 Maç" "Ilin, günün bu vaxtı 78 qəpiyi kimdir 100 dollara verən?"
716660Bu Şəhərdə "8 Maç" "Biz də səni görəndə Bayılırıq, Vasmoylaşırıq, Montinləşirik"
716568Samiraldo "Açıldı?"

(müəllif: Samir Əliyev)

716567Samiraldo "Adama deyərlər ki, açıldı, ya bağlandı?"

(müəllif: Samir Əliyev)

Səhifələr: <[1]2345...12>